Verdens vakreste operabygg

Kun en liten brøkdel av befolkningen går regelmessig på opera-forestillinger. Likevel aksepterer vi at samfunnet bruker millioner, ja, milliarder på å bygge episke mesterverk som nye operahus. Egentlig ikke rart, siden vi alle kan glede oss over skjønnheten og berømmelsen til mange slike landemerker omkring i verden. Inklusive her hjemme i lille Norge.

Hus og bygninger er snodige greier. Da menneskeheten først utvandret fra Afrika og bosatte seg over resten av verden, brukte urmenneskene maks et par dager på å bygge et brukbart hjem til seg og sin familie.
I dag bruker vi flere måneder på å bygge et nytt hjem. Og 20-30 år på å nedbetale det til banken. Hvor er fremskrittet med dèt da, kan man gjerne si…

Det hjelper å være gal

De største, dyreste, flotteste og mest prangende byggverkene i historien har en rekke ting til felles. De kunne aldri blitt bygd i dag, fordi slike kostnader aldri kan betale seg inn igjen.
Bra da for ettertiden at vi har hatt en rekke spik, spenna gærne herskere og diktatorer opp gjennom århundrene. De har kunnet bygge massive slott, gigantiske mausoleer (gravkamre), enorme palasser, tvunget gjennom byfornyelser med tvang og blod.
Sikkert ikke noe hyggelig for den norske lokalbefolkningen å bli tvangskristnet for tusen år siden. Sverget du ikke til Kvite-Krist ble både du og familien din torturert og drept, og eiendomsverdiene overført til den nye Kirken som overtok etter Tor og Odin.
Uhyggelige overgrep mot lokalbefolkningen i både Norge og Mellom-Europa under ulike religionsstridigheter opp gjennom århundrene. Men katedralene og stavkirkene som står igjen fra den tid, utgjør noe av den vakreste, kulturhistoriske verdigrunnlaget til et hvert samfunn!

Verdens kulturarv

Da verdens flotteste og mest imponerende byggverk ble reist opp gjennom historien, var hensikten å vise både lokalbefolkningen og omverdenen hvor fantastisk flinke de var, de som bygde dette. Man skulle gi økt selvfølelse til egne innbyggere, og gjøre folk i nabolandene grønne av misunnelse.
I ettertid er det ikke bare lokalbefolkningen som nyter godt av salighetene. Hele verdens befolkning kan være stolte av historiske mesterverk. Uansett hvilket land de ligger i. Turistbesøk til vakre, gamle bebyggelser er en av verdens største industrier.
Vi besøker, nyter synet, lar oss imponere over hva de må ha gjennomgått i gamle dager for å fullføre slike enorme byggverk, som selv med dagens teknologi ville være vanskelig gjennomførbare. Så håper vi mange framtidige generasjoner også får gleden av å se disse herlighetene.
Derfor er tragedien desto større når krig, miljøforurensing, terrorangrep, brann og hærverk raserer det ene historiske klenodiet etter det andre. Dette er ikke bare en katastrofe for lokalbefolkningen der det skjer, men for alle som kommer etter oss i hele verden.

Mesterverk

På denne nettsiden vår vil du finne eksempler på noen av de ypperste operabyggene og operautsmykkingene verden har sett. Flere av disse er norske – eller designet av nordmenn og andre skandinaver.
Gamle byggeskikker oppfattes fortsatt som klassisk skjønnhet. Heldigvis kommer det stadig nye, vågale og kompetente arkitekter på banen som tør tenke annerledes. Strekke seg lengre. Vise hva som er mulig å få til i dag, som kanskje var umulig gjennomførbart for kun kort tid siden.
Arkitekter og byggmestere av storslåtte operaer og andre, vakre bygninger, fortjener med all rett den ære og berømmelse som følger med suksessene sine.
Heldigvis er det ikke like farlig å være mester-arkitekt i dag som for få århundrer siden. Da den russiske eneherskeren Ivan Den Grusomme fikk bygd Kreml og alle de vakre tårnkuplene vi beundrer i dag på katedralene der, gråt han i beundring over hvor flott det var blitt. Arkitekten forventet gull og berømmelse som lønn for strevet. I stedet fikk han øynene sine stukket ut og var blind resten av livet. For diktatoren var redd for at andre herskere kunne få bygd noe like vakkert – eller vakrere – i regi av samme byggherre, og dèt ville jo vært for ille…
Verden går heldigvis fremover!

Privacy Policy