Knut Hamsun Senteret på Hamarøy

Dette er et museum og læringssenter dedikert til livet og arbeidet til forfatter og nobelprisvinner i litteratur; Knut Hamsun. Senteret ligger i Nord-Norge i nærheten av der Hamsun vokste opp.

Knut Hamsun er uten tvil en av de største forfatterne Norge noen gang har fostret. Derfor gjorde det ekstra vondt for folk – både på datiden og selv den dag i dag – at den geniale forfatteren også næret uklok begeistring for nazismen og tyskernes kamp under krigen.

Omstridt

Arkitekten Steven Holl ble først kontaktet om å være arkitekten til Hamsun-Senteret i 1994. Han dro til Hamarøy og tegnet en vannfargetegning av bygningen han forestilte seg. Tegningen ligner veldig på det designet bygningen endte opp med etter bygging.

Holl ville opprinnelig bygge museet så nærme som mulig Hamsuns barndomshjem i Hamsund. Hamarøy Kommune ville det annerledes og besluttet å flytte bygget fem kilometer øst, til Presteid. Hamsun tilbrakte en stor del av livet der sammen med sin onkel.

Byggingen ble kraftig forsinket på grunn av store konfliktet med lokale politikere. Alle innbyggerne der nordpå syntes å ha en bestemt mening om Hamsun og i hvilken grad mesteren burde minnes og feires. Avisen Morgenbladet kalte dette «Norges mest omdiskuterte ikke-eksisterende bygning».

Sto klart til 150 års jubileet

Knut Hamsun Senteret sto ferdig 4. august 2009, på 150 års jubileet for Hamsuns fødsel. Utstillingen av Hamsuns liv og arbeid ble åpnet for offentligheten i juni 2010.

Utstillingen er konstruert tematisk, og den dekker temaer som Hamsuns oppvekst på Hamarøy, Hamsuns støtte til tyskerne under andre verdenskrig, og modernisme og proto-modernisme i Hamsuns skriving.

På administrasjonsnivå er museet underlagt Nordland Museum, og det blir styrt av museumdirektør Bodil Børset.

Naturen i designet

Når Holl skulle designe bygningen var han inspirert av Hamarøys natur og landskap, norske stavkirker, torvtak, og Hamsuns egen litteratur. Spesielt hans tidlige verker; som Sult fra 1890, og Mysterier fra 1892.

Steven Holl har beskrevet museet som «…å sette en av Hamsuns karakterer i stein på arkitektvis». Han fortsetter, «konseptet for museet, det å bygge kroppen som en slagmark for usynlige makter, en kropp fullt utlevd». Dette konseptet er et sitat fra Robert Blys oversettelse av Sult i 1974.

Bygningens design har fått flere arkitekturpriser, både internasjonale og nasjonale. Det er tydelige spor etter Hamsuns karakterer i Holls design. Fra vinduene og balkongen til museet får besøkende naturen helt inn på seg. Akkurat slik Hamsuns bøker åpner portene til den norske naturmystikken.

Knut Hamsun – et smertefullt liv

Forfatteren og mannen Knut Hamsun som museet er dedikert til, ble født Knut Pedersen den 4. August 1859 i Lom i Gudbrandsdalen. Han var fjerde sønn, av sju barn, til Tora Olafsdatter og Peter Pedersen.

Da han var tre år gammel flyttet han og familien hans til Hamarøy i Nordland. De var fattige, og hans onkel hadde invitert familien til å bo på gården hans og jobbe for maten.

I en alder av ni år ble Hamsun skilt fra resten av familien. Den unge gutten måtte flyttet til en ny onkel; Hans Olsen, som trengt hjelp på postkontoret han drev. Olsen pleide å banke og sulte sin nevø. Hamsun har senere sagt at hans kroniske nervøse problemer skyldes måten hans onkel behandlet han på.

Fra løsarbeider til Nobelprisvinner og landsforræder

I 1874 flyktet Hamsun endelig tilbake til Lom. der han påtok seg enhver jobb for penger. I løpet av de neste fem årene jobbet han som en skomakerlærling, barneskolelærer, politiassistent, kramkar og i en butikk.

Da han fylte 17, ble han en taumakerlærling og på same tid begynte han også å skrive. Han ba forretningsmann Erasmus Zahl om pengestøtte til skrivingen, og Zahl ga han det. Hamsun brukte senere Zahl som inspirasjon til karakteren Mack som medvirket i tre av romanene hans.

Han tilbrakte flere år i USA, der han reiste rundt og jobbet. Han utga sine inntrykk av landet i boken Fra det moderne Amerikas Aandsliv, som kom ut i 1889.

Alle de rare jobbene ga etter hvert utbytte;  i 1877 så utga Hamsun sin første bok, Den Gaadefulde: En Kjærlighedshistorie fra Nordland.

I hans andre bok Bjørger, som kom ut i 1878, prøvde han å imitere skrivestilen til den kjente Bjørnstjerne Bjørnson, og hans Islands Sagaer. Det melodramatiske dramaet følger poeten Bjørger, og hans kjærlighet for Laura. Boken ble utgitt under pseudonymnavnet Knud Pedersen Hamsund. Boka ble senere grunnlaget for Victoria: En Kærligheds Historie, som kom ut i 1898.

Under andre verdenskrig så støttet Hamsun tyskerne, og han møtte mange offiserer høyt på nazistigen, dette inkluderer Føreren selv, Adolf Hitler. Etter krigen ble Knut Hamsun tiltalt og dømt for landsforræderi. Selv den dag i dag diskuteres det om ikke forfattergeniet var blitt så gammel og ør under krigen at han egentlig ikke lengre var ved sine fulle fem da han uttrykte støtte til Hitler og nazistene.

Privacy Policy